:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

28 ก.พ. 2566

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามประกาศฯ ฉบับนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_1_12_601900.pdf