:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ด้วยเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_1609_44_37_887.pdf