:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

28 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ ตามลำดับในประกาศฉบับนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_1684_36_22_142.pdf