:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศฯ ฉบับนี้

18 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ด้วยเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศฯ ฉบับนี้
 
 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_1769_32_54_46.pdf