:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ตามที่เทศบาลตำบลสักผักหวาน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นั้น บัดนี้ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ดังประกาศนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_1798_12_41_646.pdf