:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง

8 ก.พ. 2565

รายละเอียด: ตามที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง ตามประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น เทศบาลฯ มีประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_6_13_681404.pdf