:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: การประชุมมอบนโยบายและชี้แจงโครงการความร่วมมือขับเคลื่อน การกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ ด้วยการนำร่องให้วัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

3 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

การประชุมมอบนโยบายและชี้แจงโครงการความร่วมมือขับเคลื่อน
การกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ ด้วยการนำร่องให้วัคซีนโปลิโอ
สูตร 2 IPV + 3 OPV
ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด คลิกลิงค์ URL ด้านล่างนี้

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/dcd/files/1_%20Slide-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%20%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%202%20IPV%20%2B%203%20OPV%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%20%E0%B8%99%E0%B8%9E_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร