:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่องให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่องให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร