:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: วัดชัยสถิต

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วัดชัยสถิต

วัดชัยสถิต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2350 โดยศรัทธาชาวบ้าน ได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้น เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล ณ ป่ามะปรางหวาน แล้วตั้งชื่อว่า วัดป่าผางหวาน ต่อมาทางราชการได้แบ่งส่วนการปกครองภูมิภาค สถานที่ตั้งวัด เป็นแคว้นหนึ่งชื่อว่า แคว้นสันมะผางหวาน และได้เปลี่ยนจากแคว้นมาเป็นตำบล ชื่อเดิมว่า สันมะผางหวาน จึงได้เพี้ยนเป็นสันผักหวาน วัดนี้จึงเรียกชื่อตามตำบล ต่อมาทางคณะสงฆ์ได้เปลี่ยนชื่อต่างๆ เพื่อให้สละสลวย วัดสันผักหวาน จึงเปลี่ยนเป็นวัดชัยสถิต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2365

ที่ตั้ง 24  หมู่ 1 บ้านสันผักหวาน  ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

พระอธิการณัฏฐกิตติ์ โสภณเมธี  เจ้าอาวาสวัดชัยสถิต (สันผักหวาน)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร