:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: วัดฉิมพลีวัน

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วัดฉิมพลีวัน

                   วัดฉิมพลีวัน ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2369 เดิมเล่ากันว่า วัดดอยถ้าเสี่ยงทายมะพร้าวทองคำ ถ้าลอยไปออกที่ใด จะสร้างวัดแล้วเจริญ มะพร้าวทองคำลอยมาที่ต้นงิ้ว หนองงิ้ว เมื่อมีผู้คนมาเจอมะพร้าวทองคำ  จึงได้ย้ายวัดเดิมมาสร้างวัดที่หนองน้ำแห่งนี้ชื่อว่า วัดต้นงิ้วหรือวัดฉิมพลีวันในปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2494

ที่ตั้ง 165  หมู่ 2 บ้านต้นงิ้ว  ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

พระอธิการกิตติกร ธมฺมานนฺโท  เจ้าอาวาสวัดฉิมพลีวัน (ตันงิ้ว)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร