:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: วัดลัฏฐิวนาราม

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วัดลัฏฐิวนาราม (ป่าตาล) ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์  พบว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2210 สถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นป่าตาล และมีเนื้อที่อยู่แปลงหนึ่งพอที่จะสร้างวัดได้ ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างวัดขึ้นชื่อว่า วัดป่าตาล ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนแปลงส่วนการปกครอง ตำบล อำเภอ จังหวัดใหม่ จึงได้ตั้งนามวัดใหม่ว่า วัดลัฏฐิวนาราม มีสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุ อาทิ เช่น องค์พระธาตุรูปแบบศิลปะพื้นเมืองผสมศิลปะพม่า ในสมัยพม่าครองเมืองเชียงใหม่ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีพระธาตุ ๔ แจงมุม มีโขงบรรจุองค์พระพุทธรูป ๔ ด้าน ภายในมีองค์พระพุทธรูปบรรจุไว้ใน พระธาตุ มีการบูรณะซ่อมแซมมา ๓ ครั้ง และมีงานบุญประเพณีที่สำคัญ คือประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งทุกปีจัด ขึ้น ในวันเดือน ๘ เป็ง ขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันวิสาขบูชา) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

ที่ตั้ง  118  หมู่ 4 บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

พระครูอุดมกิตยากร  เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม (ป่าตาล) เจ้าคณะตำบลสันผักหวาน 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร