:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมขอบรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเปลี่ยนฝาราง และก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลักในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕

วันที่ลงประกาศ: 4 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน
เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมขอบรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมเปลี่ยนฝาราง และก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ถนนสายหลักในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕


file

purchases_file_223_37_3_382.pdf